Privacybeleid

Privacy- en cookiebeleid

Startup Program respecteert de privacy van de bezoekers van haar website en de afnemers van haar diensten en zorgt ervoor dat de persoonlijke informatie die deze bezoekers en afnemers aan haar verschaffen vertrouwelijk wordt behandeld. De verwerking van persoonsgegevens geschiedt op een wijze die in overeenstemming is met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens en – vanaf 25 mei 2018 – de Algemene Verordening Gegevensbescherming stelt.

Omdat we het graag persoonlijk houden, noemen we onszelf vanaf nu gewoon “wij” en “we” en jou “jij” en “je”.

Doeleinden van de gegevensverwerking

Jouw persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van onze (overeenkomsten van) dienstverlening en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, zoals onder meer het uitvoeren van activiteiten die gericht zijn op het vergroten, behouden of onderhouden van het klantenbestand. We gebruiken je gegevens ook om onze leerreizen, techniek en service te verbeteren. Verder gebruiken we bezoekersstatistieken om onszelf beter vindbaar te maken op internet.

Als je een contact- of aanmeldformulier op de website invult, ons een e-mail stuurt, je aanmeldt voor de nieuwsbrief, een account aanmaakt of je inschrijft voor onze online trainingen, dan worden de gegevens die je ons toestuurt zolang als nodig is bewaard om het formulier af te handelen, de vraag te beantwoorden, de nieuwsbrieven te kunnen versturen, het account te beheren of de training te kunnen volgen, af te kunnen ronden en – als jij die keuze hebt gemaakt/aangevinkt – op een later moment eventueel weer te kunnen hervatten.

Persoonsgegevens

Wij verzamelen en bewaren je gegevens zodat je kunt inloggen op de website, onze online trainingen kunt volgen, formulieren kunt invullen en je vragen aan ons kunt stellen. Met ‘gegevens’ bedoelen we alle informatie (in de ruimste zin) die je bewust en soms ook onbewust aan ons geeft. We leggen de volgende verplichte persoonsgegevens vast: e-mailadres, wachtwoord, voornaam, tussenvoegsel, achternaam, woonplaats en gebruikerscontent. Overige persoonsgegevens zijn optioneel en je bent vrij om deze wel of niet in te vullen.

Je gegevens worden niet aan derden verstrekt, tenzij dat voor het aangaan en het uitvoeren van de overeenkomst en het leveren van onze diensten noodzakelijk is. Voor zover Startup Program derden inschakelt bij de uitvoering van haar dienstverlening, zullen die derden gehouden zijn aan gelijkluidende verplichtingen als Startup Program.

Je persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de doeleinden zoals hiervoor onder het kopje “Doeleinden van de gegevensverwerking” vermeld.​

Nieuwsbrief

Startup Program stuurt gebruikers die zich hebben aangemeld voor de nieuwsbrief informatie toe, met daarin o.a. leuke aanbiedingen, events of nieuwe trainingen. Indien je de nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen, dan kan je jezelf afmelden onderaan iedere nieuwsbrief, door contact met Startup Program op te nemen, of door het aan te geven in je profiel na te zijn ingelogd op Startup Program. 

Persoonlijke Registratie 

In het registratiescherm maak je jouw account aan en vul je een wachtwoord in. Je wachtwoord, dat aan complexiteitsvereisten voldoet, slaan we versleuteld op in ons systeem. Je kunt inloggen door middel van je e-mailadres en wachtwoord.

Registratie via bedrijf

Nadat je account is aangemaakt ontvang je een welkomstmail met een link om je account te activeren. Je wachtwoord, dat aan complexiteitsvereisten voldoet, slaan we versleuteld op in ons systeem. Je kunt inloggen door middel van je e-mailadres en wachtwoord. Wanneer jouw bedrijf de keuze maakt om Startup Program aan te bieden via haar bedrijfsportaal dan vervalt het aanmaken van een wachtwoord.

Opslag en beveiliging van persoonsgegevens

Alle door jou aan ons verstrekte gegevens, waaronder persoonsgegevens en alle in het kader van de training gemaakte audio- en videofragmenten worden opgeslagen in datacenters in de Europese Unie, waarop Europese privacywetgeving van toepassing is.

Wij zullen ervoor zorgen dat er door ons en deze datacenters passende technische en organisatorische maatregelen genomen worden om de vernietiging, het verlies, de wijziging, de ongeoorloofde verstrekking van of ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte gegevens te voorkomen.

Alle websiteverkeer wordt versleuteld met SSL-technologie. Heb je een wachtwoord gekregen of gekozen om toegang te krijgen tot bepaalde delen van onze site, dan ben je zelf verantwoordelijk voor het geheim houden van dit wachtwoord. Wij kunnen niet achterhalen wat je wachtwoord is.

Gegevens bewaren

Startup Program maakt een leven lang leren mogelijk. Je abonnement loopt daarom in een gewijzigde vorm door als je het opzegt: je blijft toegang houden tot de opdrachten die je tijdens de abonnementsperiode hebt gemaakt c.q. afgerond en de (persoons)gegevens die daarmee samenhangen, tenzij die opdrachten of (persoons)gegevens op jouw verzoek zijn verwijderd of aan een andere dienstverlener overgedragen zijn. Toegang tot nieuwe content is dan niet mogelijk.

Tegen betaling kan je op ieder moment weer verder gaan in je account (mits niet op jouw verzoek gewist of overgedragen) en krijg je ook toegang tot nieuwe content. Bij verlies, diefstal of misbruik van persoonsgegevens maken wij melding van het datalek als bedoeld in de Meldplicht Datalekken of, met ingang van 25 mei 2018, van de inbreuk op de beveiliging als bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Jouw rechten

Als klant van Startup Program heb je het recht om bij ons een schriftelijk verzoek in te dienen om jouw persoonsgegevens in te zien, in geval van onjuistheden te rectificeren of te wissen. Daarnaast heb je het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens en – vanaf 25 mei 2018 –  om de verwerking van persoonsgegevens te beperken en jouw persoonsgegevens aan een andere partij over te dragen. Zie voor onze contactgegevens het kopje “contact” hierna. 

Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. Dat zijn kleine tekstbestanden die door jouw browser op de harde schijf van jouw computer of het (interne) geheugen van jouw telefoon, tablet of andere randapparatuur worden opgeslagen.

Wij gebruiken cookies om jouw instellingen en voorkeuren te onthouden en jouw gebruiksgemak te verhogen. Wij hanteren de volgende cookies:

  • Functionele cookies: om het gebruik van de website makkelijker te maken, bijvoorbeeld om je bij een herhaalbezoek te herkennen, zodat je sneller kunt inloggen.
  • Analytische cookies: om gebruiksstatistieken te verzamelen en deze met name te gebruiken voor verdere verbetering en vernieuwing van de website.
  • Tracking cookies: om te onderzoeken welke andere webpagina’s onze bezoekers nog meer bezoeken en om daarop gerichte marketing acties uit te kunnen voeren.

Je kunt deze cookies uitzetten via jouw browser. Zie bijvoorbeeld de toelichting van de Consumentenbond voor uitleg (cookies verwijderen, stappenplan). Als je dat doet, kunnen we niet garanderen dat al onze diensten en functionaliteiten helemaal goed werken. Ga je op een ander device verder gaat met je leerreis? Vergeet dan niet om ook daar je browserinstellingen te veranderen.

Andere website(s)

Soms staat er op onze website een link of verwijzing naar een andere website. Volg je zo’n link naar een andere website? Houd er dan rekening mee dat zij hun eigen privacy beleid hebben en wij hier niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor zijn.

Wijzigingen in ons privacy en cookie beleid

Controleer regelmatig dit privacy beleid, want Startup Program behoudt het recht voor dit privacy beleid aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het privacy en cookie beleid is voor het laatst gewijzigd op 26 november 2021.

Contact

Vragen, opmerkingen en verzoeken met betrekking tot deze privacy en cookie verklaring zijn welkom en kun je richten aan de verwerkingsverantwoordelijke, te weten:

Startup Program
Turfmarkt 11,
8911 KS Leeuwarden
tel.nr.:+31(0)6 36 037 851
e-mail: info@startupprogram.nl

en_USEnglish